om rådgivningen

‘Sig det til nogen’ findes i fem forskellige byer og bygger på krisecentrenes stærke faglighed om vold. Det er et samarbejde mellem Danner, Ringsted Krisecenter, Randers Krisecenter, Kvindehjemmet, Kolding Krisecenter og Holstebro Krisecenter. ‘Sig det til nogen’ er finansieret af en række donorer – både private fonde og offentlige puljer.

I ‘Sig det til nogen’ tilbydes individuel socialfaglig rådgivning, psykologsamtaler og gruppeforløb. Alle varetages af specialiserede rådgivere og psykologer. 

‘Sig det til nogen’ er et gratis rådgivningstilbud til kvinder, der er udsat for vold. Ved hjælp af fagspecialiseret rådgivning er håbet, at flere vil bryde med volden tidligere. Og på sigt opnå frihed, sikkerhed, selvstændighed, tryghed og muligheden for selvforsørgelse. En tidlig indsats kan med andre ord forebygge og reducere voldens indgriben i kvindens liv. 

Ambitionen er, at tilbuddet bliver permanent, hvormed voldsudsatte kvinder og deres pårørende får ret til fagspecialiserede rådgivningsforløb, selvom de ikke flytter på krisecenter.

baggrund og støtte

Vi takker A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for at give os muligheden for at realisere vores mangeårige drøm om at kunne tilbyde voldsudsatte kvinder og deres pårørende fagspecialiseret rådgivning. Støtten er givet fra 2018 til 2021.

Vi takker partierne bag satspuljen og finansloven. De har givet os muligheden for at tilbyde psykologsamtaler og for at kunne udvide kapaciteten af socialfaglige rådgivere. Støtten er givet fra 2019 til 2021.

I ‘Sig det til nogen’ tilbydes individuel socialfaglig rådgivning, psykologsamtaler og gruppeforløb, som alle varetages af specialiserede rådgivere og psykologer. 

Vi takker OAK Foundation Danmark for at give os muligheden for at udvide rådgivning hos ‘Sig det til nogen’ med en arabisk- og engelsktalende rådgiver samt en jurist i København. Støtten er givet fra 2020 til 2023.

Vi takker Socialstyrelsen for at give os mulighed for pr. 1. oktober 2020 at udbrede ‘Sig det til nogen’ til yderligere tre krisecentre. (Kvindehjemmet, Kolding Krisecenter og Holstebro Krisecenter). Støtten er givet fra 2020-2022.  

Ambitionen er, at tilbuddet bliver permanent, så voldsudsatte kvinder og deres pårørende får ret til fagspecialiserede rådgivningsforløb, selvom de ikke flytter på krisecenter.

HVEM ER RÅDGIVERNE

Vi er socialfaglige rådgivere, der har erfaring med at støtte kvinder, der lever i eller med vold og vi har stor viden om og forståelse for din vanskelige livssituation

NYHEDER

Her kan du holde dig opdateret, når der sker noget nyt i ‘Sig det til nogen’ – for eksempel når der bliver oprettet nye rådgivningstilbud til nye målgrupper.

SÅDAN HJÆLPER VI DIG

Ikke alle kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer, har behov for eller ønsker et ophold på et krisecenter.