persondatapolitik

GENERELT
Vi indhenter kun persondata på dig i det tilfælde, at du bliver tilbudt en visitationssamtale og evt. et rådgivningsforløb i Sig det til nogen.

DATA, DER INDHENTES OG BEHANDLES
Når du henvender dig til Sig det til nogen med henblik på et rådgivningsforløb, vil vi registrere det navn, du vælger at oplyse os, og dit telefonnummer eller mailadresse og skrive et kort notat om, hvad du ønsker rådgivning om. Vi indhenter denne data på dig for at være i stand til at tilbyde dig visitationssamtale og evt. rådgivningsforløb. Vi behandler kun oplysninger med dit samtykke og kun de oplysninger, du selv giver os.

I nogle situationer har rådgivere pligt til at kontakte enten den kommune, hvor et barn bor, eller politiet. Det vil være i de tilfælde, hvor et barn udsættes for vold eller andre alvorlige overgreb, eller hvis vi bliver bekendt med, at en person er i livsfare, jf. servicelovens § 154, straffelovens §§ 141 og 253, EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

DATAANSVARLIG
Din data behandles af krisecentrene i de byer du kontakter. Disse er også ansvarlige for korrekt opbevaring af din data efter gældende lovgivning.

København: Når du kontakter Sig det til nogen i København er Danner dataansvarlig for din persondata:

Danner
Nansensgade 1
1366 København N
Tlf. 33 33 00 37
CVR: 89 03 08 11
Www.danner.dk

Danner opbevarer dine oplysninger i 5 år, hvorefter data anonymiseres til statistiske formål samt til Socialstyrelsen til opfyldelse af styrelsens opgaver.

Ringsted: Ringsted krisecenter er dataansvarlig
Randers: Randers krisecenter er dataansvarlig
Kolding: Kolding krisecenter er dataansvarlig
Holstebro: Holstebro krisecenter er dataansvarlig

DINE RETTIGHEDER
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle eller opbevare dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom. 

København: kontakt hradm@danner.dk. 
Ringsted: kontakt Ringsted krisecenter
Randers: kontakt Randers krisecenter
Holstebro: kontakt Holstebro krisecenter
Kolding: kontakt Kolding krisecenter

KLAGE
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk.

HVEM ER RÅDGIVERNE

Vi er socialfaglige rådgivere, der har erfaring med at støtte kvinder, der lever i eller med vold og vi har stor viden om og forståelse for din vanskelige livssituation

NYHEDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SÅDAN HJÆLPER VI DIG

Ikke alle kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer, har behov for eller ønsker et ophold på et krisecenter.