SIG DET TIL NOGEN

Gratis. Personligt. Anonymt.

EN VEJ UD AF VOLD

Føler du dig utryg i dit parforhold? Bestemmer han, hvem du ses med? Oplever du, at han vil kontrollere dig, også selvom jeres forhold er slut? Vold og kontrol i nære relationer har mange udtryk, derfor kan det være en god idé at spørge fagfolk til råds.

‘Sig det til nogen’ er et gratis rådgivningsforløb for kvinder og pårørende til kvinder, der lever med psykisk vold, fysisk vold eller andre former for vold i nære relationer.

LEVER DU I KÆRLIGHED OG FRYGT?

Et parforhold kan indeholde både kærlighed og frygt. Hvis det er tilfældet, vil frygten i længden tage over, og det er skadeligt for psyken og selvværdet.

Søg hjælp til at sætte grænser og sige stop, hvis du ind imellem frygter din partner. Partnervold tager ofte til i grovhed og hyppighed over uger, måneder eller år, og kan i yderste fald være livsfarligt.

PERSONLIGE HISTORIER

Er der andre som mig? At leve i vold kan være forbundet med stor skam, skyld og ensomhed. Men du er ikke alene. Hvert år udsættes 118.000 kvinder for partnervold af deres nuværende eller tidligere partner. 

Ofte kan det have en positiv effekt at fortælle sin historie. Ligeledes kan det være en stor hjælp for kvinder, som fortsat lever i vold, at læse om og spejle sig i andres fortællinger.  

SÅDAN HJÆLPER VI DIG

Vold og kontrol i nære relationer har mange udtryk, derfor er det en god idé at spørge fagfolk til råds.

‘Sig det til nogen’ er varetaget af krisecentre fem steder i landet og trækker på deres mangeårige erfaring og faglige viden om vold. Selve rådgivningen foregår uden for krisecentrene, og din hverdag kan fortsætte, som den plejer, mens du deltager i forløbet.

KONTAKT OS

‘Sig det til nogen’ har rådgivere i Storkøbenhavn, Randers, Ringsted, Kolding og Holstebro. Rådgiverne har en socialfaglig, psykologfaglig eller juridisk uddannelse og erfaring med at rådgive og støtte kvinder og pårørende til kvinder, der har været udsat for psykisk, fysisk vold eller andre former for vold. Rådgivningen er fortrolig.

I Storkøbenhavn kan man også få socialfaglig og juridisk rådgivning på arabisk og engelsk.

Hvis vi ikke tager telefonen, kan du sende en e-mail eller indtale en besked på telefonsvareren, hvor du oplyser dit navn, dit telefonnummer og eventuelle træffetider. Vores rådgivere vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Bemærk: I København ringer du i første omgang til Danners døgnåbne rådgivning. Oplys derfor, at du ringer vedrørende ‘Sig det til nogen’.

KØBENHAVN

    33 33 00 47
    sigdettilnogen@danner.dk
    Danner/Kvindehjemmet

RINGSTED

    51 72 11 27
    sdtn@ringsted-krisecenter.dk
    Ringsted Krisecenter

RANDERS

    89 15 49 90 (man-fre 9-15)
    sig-det-til-nogen@randers.dk
    Randers Krisecenter

HOLSTEBRO

    22 78 45 68
    sdtn@holstebro.dk
    Holstebro Krisecenter

KOLDING

    75 53 17 81
    sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk
    Kolding Krisecenter