LEVER DU I KÆRLIGHED OG FRYGT?

Et parforhold kan indeholde både kærlighed og frygt, og hvis det er tilfældet, vil frygten i længden tage over. Det er skadeligt for psyken og selvværdet.

Søg hjælp til at sætte grænser og sige stop, hvis du indimellem frygter din partner. Partnervold tager ofte til i grovhed og hyppighed over uger, måneder eller år, og kan i yderste fald være livsfarlig.

STARTER MED FASCINATION

Alle parforhold begynder med fascination, ømhed og forelskelse, men en del forhold udvikler sig usundt og bliver skadeligt for begge parter. Mange kvinder bliver hos den mand, de forelskede sig i, selvom han også har en anden side, hvor han begynder at dominere, krænke eller manipulere. Den psykiske vold er svær at se, men den er ofte den mest skadelige, mens den fysiske vold er synlig og dermed “nemmere” at forholde sig til. Seksuel vold er ofte også inde i forholdet.

Den psykiske vold medfører, at den voldsudsattes selvværd og grænser nedbrydes. Samværet veksler mellem ømhed og hårde ord eller krænkende/truende/ydmygende adfærd. Det øger usikkerheden – og det betyder, at forholdet veksler mellem tvivl og håb. Voldsudsatte tror ofte, at volden er deres egen skyld, men det er det aldrig. Voldsudøveren har altid ansvaret for sine handlinger, også selvom han siger noget andet, og selvom han eller hun har personlighedsforstyrrelser. Psykisk vold går nærmest altid forud for den eventuelle fysiske vold, men for det meste er det først, når den fysiske vold viser sig, at den voldsudsatte indser, at hun skal væk.

Jo før hun går, jo bedre for hendes egen og eventuelle børns sikkerhed og sundhed, men det er netop dét, der er svært – at forlade ham.

VOLDSSPIRALEN

Den anerkendte svenske forsker Eva Lundgreen har beskrevet ‘Voldsspiralen’, hvori voldsudøverens adfærd ikke er tilfældig, men velovervejet og systematisk.

Dermed kan han (det er oftest mænd, der er voldsudøvere) have kontrol og magt over hende (det er oftest kvinder, der er udsat for vold i nære relationer).

I stedet for at sige fra og forlade manden, tilpasser kvinden sig volden. Hendes tro på sig selv er kørt i bund, og frygten for hans vold, uforudsigelighed og vrede fylder mest. På engelsk kaldes psykisk vold også ‘intimate terrorism’ altså intimterror. Det dækker over en nær relation, hvor den ene over tid bryder den anden ned. Målet er at få vedkommende til at gøre eller ikke gøre noget bestemt – og for selv at dominere, kontrollere og udøve magt.

SÅDAN HJÆLPER VI DIG

Ikke alle kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer, har behov for eller ønsker et ophold på et krisecenter. 

PERSONLIGE HISTORIER

Er der andre som mig? At leve i vold kan være forbundet med stor skam, skyld og ensomhed. Men du er ikke alene.

OM OS

I Sig det til nogen tilbydes individuel socialfaglig rådgivning, psykologsamtaler og gruppeforløb, som alle varetages af specialiserede rådgivere og psykologer.