ANMELDELSE AF PSYKISK VOLD

Har du været udsat for psykisk vold, kan du anmelde den eller de personer, der har udsat dig for psykisk vold, til politiet
 
For tre år siden, den 1. april 2019, blev psykisk gjort strafbar. I anledning af treåret for kriminaliseringen udgiver Sig det til nogen en folder om, hvordan du anmelder psykisk vold, og hvad du skal være opmærksom på.

Siden 2019 har psykisk vold været strafbart under Straffelovens §243. Det betyder, at man kan straffes for at udsætte et andet menneske for nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd over en længere periode, med intentionen om at kontrollere vedkommende.

I denne folder bliver du vejledt i, hvordan du anmelder psykisk vold, hvordan du kan forberede dig, hvad dine rettigheder er, og hvor du kan henvende dig for yderligere vejledning og støtte i processen.

Folderen henvender sig også til pårørende, så de bedst muligt kan støtte den voldsudsatte i at anmelde volden.

VIL DU VIDE MERE?

RÅDGIVNING TIL FAGPERSONER

Det kan føles som en udfordring at tage hul på en snak om vold. Men det er altid bedre at spørge én gang for meget end én gang for lidt. 

OM RÅDGIVNINGEN

I Sig det til nogen tilbydes individuel socialfaglig rådgivning, psykologsamtaler og gruppeforløb, som alle varetages af specialiserede rådgivere og psykologer. 

RÅDGIVNING TIL PÅRØRENDE

Rådgivning til pårørende er Sig det til nogens gratis rådgivningstilbud til pårørende til kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer.