INDIVIDUEL RÅDGIVNING

Når du er blevet tilbudt et forløb i ‘Sig det til nogen’, vil du blive kontaktet af en af vores rådgivere. Sammen aftaler vi en dato for opstart af forløb med individuel rådgivning. Rådgivningsforløbet har til formål at hjælpe dig med at forebygge, at volden eskalerer – og i bedste fald til at stoppe den. Formålet er også at styrke dig til at mestre din situation og konsekvenserne af volden. Hvis du har børn, er det med særligt fokus på dem.   

Individuel rådgivning foregår fysisk i hyggelige, trygge og anonyme lokaler centralt i enten Storkøbenhavn, Ringsted, Randers, Kolding eller Holstebro. Du kan få hjælp det sted, der passer dig bedst. 

Du kan også modtage rådgivning online eller via telefon, hvis du er i målgruppen for vores tilbud. Første skridt er en fysisk samtale et af ovenstående steder. Herefter kan dit rådgivningsforløb foregå helt eller delvist online, alt efter hvad, der passer dig. Kontakt os via telefon eller mail for næste skridt. Vi sidder klar til at høre fra dig.

SÅDAN ER FORLØBET

Ved den første samtale afdækker vi sammen din situation og taler om, hvad du ønsker at få ud af rådgivningsforløbet. Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation, og forløbet bliver tilrettelagt respektfuldt og med henblik på at styrke din handlekraft. Sammen skaber vi et overblik, så du bliver i stand til at træffe beslutninger på et solidt grundlag. Vi taler med dig om selvværd, parforhold, sikkerhed, børn, juridiske forhold samt økonomi, bolig og job, hvis der er relevant.  

Hvis din rådgiver vurderer, at det kan være meningsfuldt, kan du blive tilbudt samtaler med en psykologer og/eller indgå i et gruppeforløb hos ‘Sig det til nogen’ med andre kvinder, som også er i forløb hos ‘Sig det til nogen’. Det kan også være, at din rådgiver vurderer, at du står i en situation, hvor der er behov for juridisk rådgivning til en konkret og afgrænset problemstilling.

Den første rådgivningssamtale varer to timer, og herefter vil samtalerne vare en time. Forløbet er i udgangspunktet op til fem rådgivningssamtaler. I nogle tilfælde, hvor det vurderes at være fagligt relevant, vil der være mulighed for at tilbyde dig flere rådgivningssamtaler. Vi vil løbende foretage en sikkerhedsvurdering af din situation. Undervejs i rådgivningsforløbet vil du blive bedt om at besvare et spørgeskema. Det er for, at vi hele tiden kan udvikle vores arbejde og blive bedre til at målrette indsatsen. 

FORLØBETS AFSLUTNING

Når de emner, der er aftalt ved første samtale, er behandlet, afsluttes forløbet ud fra en faglig vurdering foretaget af rådgiverne. 

Uanset om du benytter et af vores andre tilbud, psykologsamtaler, gruppeforløb og/eller juridisk rådgivning, vil du altid afslutte forløbet i ‘Sig det til nogen’ med en samtale hos den socialfaglige rådgiver, hvor I samler op og afslutter. Ved behov vil der blive henvist til andre hjælpemuligheder. 

Gruppeforløb til voldsudsat

GRUPPEFORLØB

I et samarbejde mellem dig og rådgiveren under den individuelle rådgivning vil det blive vurderet om et gruppeforløb er relevant for dig. 

PSYKOLOG-SAMTALER

Undervejs i den individuelle rådgivning kan det eventuelt være meningsfuldt med samtaler hos en psykolog i ‘Sig det til nogen’.

JURIDISK RÅDGIVNING

I ‘Sig det til nogen’ i Storkøbenhavn kan man få socialfaglig og juridisk rådgivning på dansk, arabisk og engelsk.