GRUPPEFORLØB

I et samarbejde mellem dig og rådgiveren under den individuelle rådgivning vil det blive vurderet om et gruppeforløb er relevant for dig. Den endelige beslutningen om tilbudet træffes af rådgiveren. 

Når du overgår til et gruppeforløb, vil den individuelle rådgivning blive sat på ”pause”. Der er dog mulighed for, at du kan blive tilbudt enkelte individuelle samtaler i løbet af gruppeforløbet, hvis der er behov for eksempel ved akut opståede udfordringer. 

Du skal være indstillet på, at du har tavshedspligt i forhold til, hvad du hører om de andre medlemmer i gruppeforløbet. Du må heller ikke fortælle nogen, hvem der går i gruppeforløbet. De andre i gruppen må heller ikke fortælle andre om dig og din historie. Det særlige ved gruppeforløb er, at du får mulighed for at spejle dig i andre voldsudsatte kvinders erfaringer. Du kan dele egne erfaringer, blive klogere på dig selv og opleve, at du ikke er alene. Dertil kan det give håb at se, at andre rykker og udvikler sig. 

HVORDAN FOREGÅR DET?

Et gruppeforløb løber over 8-10 gange af 2,5 time hver anden uge. Hver gruppe består af ca. 6-8 deltagere, og der vil være to rådgivere og/eller psykologer til stede under hver gruppegang. De fungerer som gruppeledere. I udgangspunktet behandles et tema ved hver gruppegang. Temaerne udvælges af gruppelederne og er baseret på en vurdering af gruppens behov. Eksempler på temaer er voldens konsekvenser og normalreaktioner efter vold. For at vi løbende kan udvikle vores arbejde, og blive bedre til at målrette indsatsen, vil du undervejs i gruppeforløbet blive bedt om at besvare et spørgeskema. 

På sidste gruppegang vil du i gruppen få mulighed for at tale om den udvikling, du har oplevet gennem dit forløb i ‘Sig det til nogen’, samt hvilke fokuspunkter du kan have i fremtiden. 

For at kunne deltage i gruppeforløbene er det nødvendigt, at du kan begå dig på dansk.  

FAGLIG TILGANG OG METODE

Som i de individuelle forløb kan rådgiverne gøre brug af flere forskellige værktøjer, der understøtter en ressource- og helhedsorienteret tilgang. Gennemgående for grupperne er et fokus på at styrke de ressourcer, du allerede har. Det gør vi blandt andet ved kropslige øvelser og bevidning.

Grundtanken i bevidning er, at identitet skabes og opretholdes ved, at livsvidner/gruppemedlemmer giver bekræftende respons. Det handler om at se sig selv gennem den andens blik og opdage karaktertræk ved sig selv, som har haft betydning for andre og dermed få nye foretrukne erfaringer omkring sig selv ad omvejen om de andre.

Formålet er at opleve, at man har indflydelse på sit eget liv, og gøre en i stand til at handle på en måde, der skubber ens liv i den retning, man ønsker.

De fysiske øvelser kan bidrage til, at du lærer at mærke dig selv og din krop og grænser. Valget af øvelser varierer og afhænger bl.a. af gruppesammensætning, og hvilke behov der er til stede i gruppen. Arbejdet med kroppen kan for eksempel tage udgangspunkt i åndedræts- eller berøringsøvelser, mindfulness eller øvelser inspireret af Somatic Experiencing, en terapeutisk metode, som er virksom til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer.

Har du behov for individuel rådgivning?

INDIVIDUEL RÅDGIVNING

Når du er blevet tilbudt et forløb i ‘Sig det til nogen’, vil du blive kontaktet af en af vores rådgivere. Sammen aftaler I en dato for opstart af et forløb.

JURIDISK RÅDGIVNING

I ‘Sig det til nogen’ i Storkøbenhavn kan man få socialfaglig og juridisk rådgivning på dansk, arabisk og engelsk.

PSYKOLOG-SAMTALER

Undervejs i den individuelle rådgivning kan det eventuelt være meningsfuldt med samtaler hos en psykologer hos ‘Sig det til nogen’.