KVINDER HAR STOR GAVN AF SPECIALISERET VOLDSFAGLIG RÅDGIVNING

En analyse af kvinders oplevelse af rådgivningen ’Sig det til nogen’ viser kvindernes perspektiv på tilbuddets voldsfaglighed.

Siden 2018 har et partnerskab mellem Danner og krisecentre fem andre steder i landet kunnet tilbyde rådgivningsforløb til voldsudsatte kvinder, der ikke har brug for eller mulighed for at komme på krisecenter.

Rådgivningen ’Sig det til nogen’ er tilknyttet Danner og Kvindehjemmet i København samt krisecentre i Holstebro, Randers, Kolding og Ringsted. Det betyder, at det er et tilbud, hvor man arbejder med en højtspecialiseret indsats til voldsudsatte kvinder og børn og deres pårørende.

Det helt centrale i rådgivningen er voldsfagligheden, viste en evaluering af Sig det til nogen. Voldfaglighed er forsimplet sagt det, rådgiverne gør på baggrund af deres viden om vold og deres erfaringer med, hvordan man bedst møder voldsudsatte.

Men hvordan oplever de kvinder, der har været i forløb i Sig det til nogen, voldsfagligheden? Hvad indeholder den? Hvad skal man som voldsfaglig rådgiver kunne? Og hvilke rammer har man brug for, hvis man skal arbejde voldsfagligt? 

KVINDERNE HAR IKKE FØR FÅET HJÆLP

I forbindelse med deres evaluering i 2022 har Oxford Research interviewet 28 kvinder, der har været i forløb hos ’Sig det til nogen’. 

Alle kvinderne fortæller, at det mest virksomme element for dem var, at rådgiverne vidste en masse om vold. Med andre ord er der noget om snakken, når rådgivningen bygger på voldsfaglighed som sit absolut vigtigste udgangspunkt. 

En målgruppeanalyse viser, at de voldsudsatte kvinder, som opsøger ’Sig det til nogen, i gennemsnit har levet i volden i langt længere tid end kvinder på krisecenter, og at 60 procent af kvinderne har børn med voldsudøveren. 
Samtidig viser den, at de fleste af kvinderne har opsøgt hjælp andre steder, men ikke tidligere er blevet mødt med forståelse for deres situation eller selv erkendt omfanget eller konsekvenserne af det voldelige forhold, som de lever eller har levet i. 

”Jeg har været til psykolog mange gange og været hos læge og fået antidepressive piller, men det har ikke hjulpet. Jeg fortalte også psykologen om mit forhold, men psykologen er ikke fra krisecenteret og ikke en der forstår, hvad det er, jeg oplever. Det var ikke en uddannelse, hun havde, hun var ikke god nok. Jeg har været hos tre forskellige psykologer, og der er ikke nogen, der har hjulpet. Jeg var meget forvirret og tænkte, at det måske bare var mig, der var noget galt med,” sagde en af de interviewede kvinder.

Evalueringen viser, at kvinderne for første gang oplever at føle sig set, hørt og forstået i ’Sig det til nogen’. 

”Her har jeg fundet ud af, hvad jeg har været i. Når man går rundt for sig selv, så tror man, at det var mig der tog fejl. At der var noget galt med mig. For jeg fik jo hele tiden at vide, at det var min skyld og at jeg var forfærdelig. Og jeg bliver behandlet dårligere og dårligere. Og tænker mere og mere, at det er min egen skyld, at han opfører sig sådan her. Men da jeg kom herned, og der blev sat ord på, hvad jeg har været udsat for og hvad jeg har været igennem, det var en mavepuster. Men der var brug for den mavepuster,” sagde en anden af de 28 kvinder.

DE GODE RESULTATER BUNDER I VOLDSFAGLIGHED

’Sig det til nogen’ er det første tilbud, som virkelig har hjulpet kvinderne med at øge deres trivsel og forholdet til deres børn, og det har øget andelen af kvinder, der bryder med volden. 

De gode resultater ser særligt ud til at bunde i den høje voldsfaglighed, som betyder, at både rådgivere og psykologer har teoretisk viden om vold, er oplært i en række relevante metoder og tilgange og har tidligere erfaring på området, for eksempel fra deres arbejde på et krisecenter. 

Hvordan voldsfagligheden opleves af de voldsudsatte kvinder, er endnu ikke undersøgt i dybden, men evalueringen giver et vigtigt indblik i, hvordan kvinderne har oplevet forløbene, og hvilken betydning det har haft for dem. 

Samtidig giver den ny viden om, hvordan og hvorfor opkvalificering og uddannelse af frontpersonale rundt om i Danmark er en væsentlig faktor i det fremadrettede arbejde med at forebygge vold i nære relationer.

RÅDGIVNING TIL FAGPERSONER

Det kan føles som en udfordring at tage hul på en snak om vold. Men det er altid bedre at spørge én gang for meget end én gang for lidt. 

OM RÅDGIVNINGEN

I Sig det til nogen tilbydes individuel socialfaglig rådgivning, psykologsamtaler og gruppeforløb, som alle varetages af specialiserede rådgivere og psykologer. 

RÅDGIVNING TIL PÅRØRENDE

Rådgivning til pårørende er Sig det til nogens gratis rådgivningstilbud til pårørende til kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer.