RÅDGIVNING TIL FAGPERSONER

Det kan føles som en udfordring at tage hul på en snak om vold. Men det er altid bedre at spørge én gang for meget end én gang for lidt. Når du handler, viser du omsorg. 

For nogle kan det være en stor lettelse at få sat ord på problemet. Andre vil måske først reagere længe efter din henvendelse. Det vigtigste er altid at lade den udsatte styre tempoet. Og husk på, at nænsomhed, respekt og tålmodighed er kodeord i enhver snak, der går så tæt på et intimt problem som vold i nære relationer. 

Det er vigtigt at give den udsatte vished for, at du er på hendes side. Hun har brug for, at du kan rumme de modsatrettede følelser, der ofte eksisterer i et voldeligt hjem. 

Fagfolks rolle som rådgivere er vigtig og kan have altafgørende betydning for den voldsudsatte. Måske er det lige præcis de spørgsmål, du stiller, eller din måde at være på, der kan gøre en forskel.

VÆK FRA VOLDEN

Hvis hun ikke kan mobilisere sin energi til at søge væk fra volden, kan du undersøge mulighederne for, at hun kan tage en pause eller bare komme væk for en stund, for eksempel i form af et ophold i udlandet eller en flytning. Et højskoleophold eller lignende er også en mulighed for at få volden på afstand. Afstanden kan betyde, at hun får det fornødne overskud til at få brudt med volden.  

SØRG FOR TILLADELSE TIL AT FØLGE OP

Reaktioner som skyld eller afmagt kan hænge sammen med, at den voldsudsatte kan være stærkt påvirket af en lang periode med nedvurderinger og hån. Det kan rykke ved virkelighedsopfattelsen og tilliden til egne oplevelser og følelser. Du kan være den første, som hun betror sig til, og hun ser måske nu på sit parforhold med andre øjne.   

Husk på muligheden for, at den udsatte bliver i forholdet, fordi hun er forelsket – eller tror, hun er forelsket. Det er vigtigt, at du som fagperson også rummer og anerkender disse følelser og ikke fordømmer den udsattes valg af kæreste. Hvis hun omtaler sin kæreste som ”den store kærlighed”, kan du tale med den udsatte om, hvad der for hende kendetegner en god kæreste, og om kæresten reelt opfylder disse krav. 

Den første samtale om et muligt voldeligt forhold sætter tanker i gang hos hende, du taler med. Det er en god idé at søge tilladelse til at følge op. Spørg for eksempel om I kan ringe sammen igen i morgen, fordi du gerne vil tjekke, om hun er ok efter jeres samtale.  

FAGFOLK HAR EN SKÆRPET UNDERRETNINGSPLIGT

Fagfolk har en særlig skærpet underretningspligt, hvilket vil sige, at du er særligt forpligtet til at reagere, hvis du har en mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år ikke trives og har brug for hjælp og støtte.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  • Kvinderne i SDTN er gennemsnitligt ældre end kvinder på krisecentre.
  • Har en lang uddannelse og en god tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Næsten 100 procent af kvinderne er udsat for psykisk vold, mens 60 procent er udsat for fysisk vold.
  • Har i gennemsnit levet i det voldelige forhold markant længere tid end kvinder på krisecentre. 38 procent af kvinderne i SDTN har levet i det voldelige forhold i mere end 10 år.
  • 60 procent af kvinderne har børn med voldsudøveren 

EVALUERING AF SIG DET TIL NOGEN

Den ambulante rådgivning ‘Sig det til nogen’ er nået ud til en del af det store mørketal, som i dag ikke søger hjælp på et krisecenter. 

OM RÅDGIVNINGEN

I ‘Sig det til nogen’ tilbydes individuel socialfaglig rådgivning, psykologsamtaler og gruppeforløb, som alle varetages af specialiserede rådgivere og psykologer. 

HVEM ER RÅDGIVERNE

Vi er socialfaglige rådgivere, der har erfaring med at støtte kvinder, der lever i eller med vold og vi har stor viden om og forståelse for din vanskelige livssituation