PSYKOLOG-SAMTALER

Undervejs i den individuelle rådgivning kan det eventuelt være meningsfuldt med samtaler ved en psykologer hos ‘Sig det til nogen’.

Når du starter i et psykologforløb i ‘Sig det til nogen’ vil den individuelle rådgivning hos den socialfaglige rådgiver blive sat på ”pause”. Rammen for psykologforløbet indebærer cirka fem sessioner. Intervallet mellem hver samtale varierer, men er typisk en til tre uger. Samtalerne tager udgangspunkt i dig og din situation med fokus på dine reaktioner og udfordringer. Hvad I konkret skal arbejde med i terapien er en beslutning mellem psykologen og dig.

VOLDSSPIRALEN

Hvis det er relevant for dig, vil du og psykologen, til den den afsluttende session, gennemgå forskellige henvisningsmuligheder. Derefter kommer du tilbage til en samtale hos den socialfaglige rådgiver, hvor I sammen finder ud af, om forløbet i ‘Sig det til nogen’ skal afsluttes, eller hvad det videre forløb skal være.    

For at kunne blive visiteret til et psykologforløb i ‘Sig det til nogen’ er det nødvendigt, at du kan begå dig på dansk eller engelsk.  

Har du behov for individuel rådgivning?

INDIVIDUEL RÅDGIVNING

Når du er blevet tilbudt et forløb i ‘Sig det til nogen’, vil du blive kontaktet af en af vores rådgivere. Sammen aftaler I en dato for opstart af et forløb.

JURIDISK RÅDGIVNING

I ‘Sig det til nogen’ i Storkøbenhavn kan man få socialfaglig og juridisk rådgivning på dansk, arabisk og engelsk.

GRUPPEFORLØB

I et samarbejde mellem dig og rådgiveren under den individuelle rådgivning vil det blive vurderet om et gruppeforløb er relevant for dig.