HVEM ER RÅDGIVERNE?

Vi er socialfaglige rådgivere, der har erfaring med at støtte kvinder, der lever i eller med vold. Vi har stor viden om og forståelse for din vanskelige livssituation, og vores fagspecialiserede viden om vold skal hjælpe dig til at forstå og mestre din situation. 

Vi trækker på en bred erfaring inden for det voldsfaglige felt og gør brug af forskellige teorier, redskaber og metoder, der skal tilføre nuancer og skabe klarhed i en ofte forvirrende situation.  Samtalerne foregår i trygge, rolige og uforstyrrede rammer. 

Om rådgivningen

OM RÅDGIVNINGEN

I Sig det til nogen tilbydes individuel socialfaglig rådgivning, psykologsamtaler og gruppeforløb, som alle varetages af specialiserede rådgivere og psykologer. 

SÅDAN HJÆLPER VI DIG

Ikke alle kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer, har behov for eller ønsker et ophold på et krisecenter. 

PERSONLIGE HISTORIER

Er der andre som mig? At leve i vold kan være forbundet med stor skam, skyld og ensomhed. Men du er ikke alene.