GRUPPEFORLØB TIL PÅRØRENDE

Er du tæt på en voldsudsat kvinde? I København og Randers kan vi nu tilbyde gruppeforløb til pårørende. Vi taler om, hvorfor det er så svært at være pårørende, om skyld og skam og om, hvordan du bedst kan hjælpe dig selv og den voldsudsatte.

Hvert år bliver omkring 38.000 kvinder udsat for fysisk vold og omkring 72.000 for psykisk vold i parforhold. Det betyder også, at der står mange søskende, forældre, venner, kollegaer og naboer på sidelinjen. Ofte føler man sig magtesløs og rådvild, når en kvinde, man har en nær relation til, lever i vold.

HVORDAN HJÆLPER RÅDGIVNINGEN?

Med de rette værktøjer kan du som pårørende hjælpe den voldsudsatte med at bryde med volden. Et stærkt privat netværk, der kender og forstår voldens dynamikker, kan være afgørende for den voldsudsattes kvindes evne og handlekraft til at bryde med volden. Men som pårørende kan du også have brug for rådgivning til, hvordan du bedst støtter den voldsudsatte og samtidig passer på dig selv. 

Ligesom det for den voldsudsatte kvinde kan være forbundet med stor skyld og skam at tale om sin situation, kan det for dig som pårørende også være svært. Både når det gælder om at rumme og forstå dine egne følelser, men også på grund af magtesløsheden over at stå på sidelinjen og være vidne til, at et menneske, du holder af, bliver udsat for vold.

HVORDAN FOREGÅR GRUPPERÅDGIVNING?

‘Sig det til nogen’ tilbyder gruppeforløb, hvor du bliver klædt på med viden om vold og voldens dynamikker. Samtidig får du mulighed for at spejle dig i andre pårørendes erfaringer. Der vil være 8-10 deltagere i gruppen samt to rådgivere fra ‘Sig det til nogen’, der leder gruppen. 

Gruppeforløbet tilbydes lige nu i København og Randers. Hvis du vil tilmelde dig et gruppeforløb eller høre nærmere, er du meget velkommen til at kontakte os

RÅDGIVNING TIL PÅRØRENDE

‘Sig det til nogen’ tilbyder også gratis rådgivningsforløb til pårørende til kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer. 

DEN SLAGS SKER JO IKKE I VORES FAMILIE

En mor og en søster fortæller i denne serie om den svære situation, selv de mest ressourcestærke pårørende kan havne i.

PERSONLIGE HISTORIER

Er der andre som mig? At leve i vold kan være forbundet med stor skam, skyld og ensomhed. Men du er ikke alene.